klik op de link voor downloaden voor apple

https://apps.apple.com/nl/app/coach-nutrition/id1551093537

 

 

klik op de link voor downloaden voor andriod

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.coach.nutrition

 

Algemene VOORWAARDEN

OVERZICHT

Deze website of online catalogus /aangeduid als de "site"/ wordt beheerd door COACH NUTRITION BREDA. De termen "wij", "ons" en "onze" verwijzen naar COACH NUTRITION BREDA. COACH NUTRITION BREDA biedt u, de gebruiker, deze website of online catalogus aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze site beschikbaar zijn.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar is via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, klanten, verkopers, verkopers en/of contentschrijvers zijn.

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website of online catalogus bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de site of de diensten gebruiken. Indien deze Voorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.

SECTIE 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw land, of dat u meerderjarig bent in uw land en dat u ons toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige personen ten laste om deze site te gebruiken.

Het is u niet toegestaan om onze inhoud, aanbiedingen, producten, site of service te gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U mag ons auteursrecht niet schenden, of malware of virussen of codes van destructieve aard verzenden.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de site of Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de site via welke de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming door ons.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw inhoud (exclusief betaalkaartinformatie) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) transmissies via verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aansluitende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken.

We behouden ons het recht voor om op elk moment service aan iemand om welke reden dan ook te weigeren.

In geval van schending of schending van een van de Voorwaarden kunnen we uw Services en/of deze Voorwaarden met onmiddellijke ingang opschorten of beëindigen.

SECTIE 2 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die op de site verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurweergave van uw monitor nauwkeurig is.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden stop te zetten of te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. Elke aanbieding voor een product of dienst die op deze site wordt gedaan, is ongeldig waar dit verboden is.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op elk moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst) .

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te controleren.

SECTIE 3 – WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

We shall not be liable to you or to any third-party for any modification, price change, suspension or discontinuance of the Service. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

Naast de prijs en verzendkosten kan uw overheid op het moment van ontvangst van het pakket invoerrechten en belastingen in rekening brengen. De wetten met betrekking tot invoerrechten en belastingen verschillen sterk van land tot land, dus u kunt het beste de wetten in uw land controleren. Als u weigert de invoerrechten en belastingen te betalen bij het accepteren van het pakket, wordt het naar ons teruggestuurd en zijn onze retourvoorwaarden van toepassing.

SECTIE 4 – BESTELLINGEN EN ANNULERINGEN

De aankoop wordt gedaan nadat u een geldige Bestelling bij ons heeft ingediend en nadat u de opgegeven prijs, inclusief btw (indien van toepassing) en inclusief verzendkosten (indien van toepassing) voor de bestelde producten, heeft betaald via enkele van de geaccepteerde betaalmethoden. Om geldig te zijn, moet u in de Bestelling het type en de hoeveelheid bestelde producten, een geldig adres voor levering ("verzendadres") in de geaccepteerde landen voor leveringen en factuurgegevens aangeven, evenals andere informatie die door ons wordt gevraagd bij online aankoop.

Wanneer de bestelling is geplaatst en betaald, kunnen we u een bevestigingsmail sturen als bevestiging met details over de geplaatste bestelling van het product (naam en type van het bestelde product, aantal van de bestelde producten, enkele prijs van het product besteld, totale prijs van het bestelde product, inclusief btw en verzendkosten en soortgelijke details).

Wanneer u een bestelling plaatst, verbindt u zich ertoe dat alle details die u ons verstrekt waar en nauwkeurig zijn, dat u een geautoriseerde gebruiker bent van de creditcard of betaalkaart die is gebruikt om uw bestelling te plaatsen en dat er voldoende middelen zijn om de kosten van de goederen te dekken. Ongeldige of onvolledige bestellingen worden niet in behandeling genomen.

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klant of klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

In de volgende, niet limitatief opgesomde gevallen kan de bestelling niet worden voltooid:

(i) Een of het geheel van de producten/diensten is niet op voorraad. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op;

(ii) er wordt door u geen betaling gedaan;

(iii) U heeft een verkeerd of onvolledig verzendadres opgegeven;

(iv) U heeft niet alle vereiste informatie verstrekt, inclusief een geldig mobiel nummer en/of een geldig e-mailadres.

Mogelijk komt u in aanmerking om uw bestelling te annuleren, voor het geval we deze nog niet hebben verzonden. In het geval dat we uw bestelling hebben verzonden en u deze wilt annuleren, zijn onze retourvoorwaarden van toepassing. Neem contact met ons op via onze contactpersonen op de site of in deze voorwaarden om uw bestelling te annuleren. Als u uw bestelling met succes annuleert, hoeft u deze niet te betalen of, indien al betaald, zullen we de prijs van de geannuleerde artikelen terugbetalen.

SECTIE 5 – BETALINGEN, FACTUREN

U dient uw Bestellingen te betalen via een van de voor ons acceptabele betaalmethoden zoals vermeld op onze site. We behouden ons het recht voor om btw of soortgelijke toepasselijke belastingen aan u in rekening te brengen.

Afhankelijk van uw Bestelling en/of uw verzendadres kunnen wij verzendkosten in rekening brengen. U ontvangt een factuur met een aparte omschrijving van de verzendkosten.

SECTIE 6 – LEVERINGEN

We zullen het/de bestelde product(en) per post, koeriersdiensten of een andere expediteur verzenden naar het adres dat u hebt opgegeven als verzendadres op het moment dat u de bestelling indiende.

We zullen de bestelde producten verzenden binnen een redelijke termijn en afhankelijk van de beschikbaarheid van soorten en hoeveelheden die bij ons of onze onderaannemers op voorraad zijn op het moment van bestelling. Indien de bestelde producten niet binnen een redelijke termijn (meer dan 30 dagen) kunnen worden verzonden, hebben wij het recht om u hiervan op de hoogte te stellen via e-mail of mobiele telefoon. De verzendtijd kan echter variëren afhankelijk van de beschikbaarheid en onderhevig aan eventuele vertragingen als gevolg van vertragingen bij de post of overmacht waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebrek aan hoeveelheid of enige vertraging.

U bent verplicht om de verzending van producten op tijd en op het door u opgegeven verzendadres bij het plaatsen van de bestelling te accepteren. In gevallen waarin het bestelde product aan ons wordt geretourneerd nadat het uw adres heeft bereikt, maar niet is behandeld vanwege uw afwezigheid of een ander falen namens u om het te ontvangen, accepteert u dat eventuele kosten voor opslag en het terugzenden van het product naar ons, zijn terugzending naar uw adres na uw verzoeken of enige vorm van extra transport wordt door u gedekt.

Er wordt aangenomen dat een levering naar behoren is uitgevoerd en de producten correct zijn overhandigd als we de pakketten afleveren bij een persoon op het door u opgegeven verzendadres, die bevoegd lijkt te zijn om de levering in ontvangst te nemen.

Coach Nutrition Breda is niet aansprakelijk voor eventuele kapotte producten. 

Na ontvangst van het/de product(en) bent u verplicht om onverwijld de integriteit van de zending te controleren, evenals de inhoud van het product en ons onverwijld op de hoogte te stellen in geval van fouten of problemen met uw bestelling.

SECTIE 7 – RETOUREN EN TERUGBETALINGEN

 

wij ruilen enkel producten binnen 2 weken van de aankoopdatum , U krijgt geen geld terug maar kan de producten omruilen voor andere producten maar enkel en alleen als U kunt bewijzen dat de producten niet langer dan twee weken geleden zijn gekocht. richtlijn -een factuur / aankoopbewijs / aankoopdatum

 

MODEL INTREKKING FORMULIER

 

Naar………………

/naam van de handelaar/

 

………………………………………………….

/Het adres van de handelaar/

 

 

Hierbij deel ik mede dat ik mijn contract voor de verkoop van de volgende goederen/voor het verlenen van de volgende dienst (1) herroep,

 

………………………………………………….

/Beschrijving van het product:/

 

Besteld op…………………………..

 

Ontvangen op…………………………../datum ontvangst van de goederen van de Consument/

 

……………………………………….

/Naam consument/

 

…………………………………..

/Adres consument/

 

Handtekening consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt aangemeld),

 

Datum:

SECTIE 8 - OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons, u creatieve ideeën verstuurt, suggesties doet, voorstellen, plannen of ander materiaal toestuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), gaat u ermee akkoord dat we te allen tijde, zonder beperking, alle opmerkingen die u naar ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. We zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te behandelen; (2) om een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op enig recht van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden over de oorsprong van opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 9 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons privacybeleid.

SECTIE 10 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen, vertegenwoordigen of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of onvermogen om de service te gebruiken, op eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

COACH NUTRITION BREDA, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, ingehuurde krachten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers zijn in geen geval aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de service of producten die zijn aangeschaft met behulp van de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in inhoud , of enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden dienen te worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 11 - VRIJWARING

U stemt ermee in COACH NUTRITION BREDA en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, ingehuurde krachten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis , inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarin ze door verwijzing zijn opgenomen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 12 – ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING VOOR CONSUMENTEN

Consumenten, ingezetenen van de Europese Unie, kunnen in geval van een geschil tussen COACH NUTRITION BREDA en hen gebruik maken van de diensten van de relevante Autoriteit voor Alternatieve Geschillenbeslechting: Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), Bordewijklaan 46, Den Haag, 2591RX, Netherlands en met online adres Contactinnameklacht@degeschillencommissie.nl

SECTIE 13 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als u naar ons eigen oordeel faalt, of we vermoeden dat u hebt gefaald, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u bijgevolg de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 14 – SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden van Service, heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

SECTIE 15 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Voorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent acceptatie van die wijzigingen.

SECTIE 16 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Unknown.

SECTIE 17 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Voorwaarden en verzoeken tot annulering, retourzending, terugbetaling of klachten dienen naar ons te worden gestuurd op coach@infocnbreda.nl. Ons adres is: Nederland,PRINSENBEEK 4841 BZ, 5, RODE BAAN. Onze telefoon is: +31625023968.